document.write(' ○ 2018年北海职业学院新生报到须知[8-28]
'); document.write(' ○ 2018年北海职业学院广西高职高专普通批征集志愿计划表[8-11]
'); document.write(' ○ 2018年单招征集志愿录取名单[5-17]
'); document.write(' ○ 2018年对口考试录取名单(四)[5-15]
'); document.write(' ○ 2018年对口考试录取名单(三)[5-15]
'); document.write(' ○ 2018年对口考试录取名单(二)[5-15]
'); document.write(' ○ 2018年对口考试录取名单(一)[5-15]
'); document.write(' ○ 北海职业学院2018年单招录取名单(二)[5-11]
');