document.write(' ○ 关于2018年“壮族三月三”放假的通知[4-11]
'); document.write(' ○ 我院有15个广西高校中青年教师基础能力提升项目获准立项[4-8]
'); document.write(' ○ 关于2018年“清明节”放假的通知[3-28]
'); document.write(' ○ 2017-2018第二学期勤工助学岗位[3-20]
'); document.write(' ○ 喜讯[3-19]
'); document.write(' ○ 喜讯[3-12]
');